Pro pohodlí uživatele web ukládá cookies. Pobytem na stránce přijímáte  Zásady ochrany osobních údajů.

Proplastica - privacy policy

Proplastica - privacy policy

Záleží nám na vašem soukromí. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a podrobné informace o ochraně osobních údajů najdete po přečtení Zásady ochrany osobních údajů.

Od 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“, „GDPR“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Rádi bychom vás proto informovali o zpracování vašich údajů a pravidlech, podle nichž bude prováděno po 25. květnu 2018. Níže naleznete základní informace o tomto tématu.

Kdo bude správcem vašich údajů?

Správci vašich údajů budou: FCPK Byt & oacute; w Sp. z o. o. 

Proč chceme zpracovávat vaše údaje?

Tyto údaje zpracováváme pro účely popsané v Zásady ochrany osobních údajůi, mimo jiné:

  • upozorní vás na aktualizace a nové verze katalogu
  • zasílat vám informace o nových produktech a změnách v nabídce FCPK Byt & oacute; w Sp. z o.o.

Komu můžeme údaje poskytnout?

Vaše údaje budou zpracovány pouze námi a mohou být předány pouze subjektům oprávněným získávat údaje na základě platných zákonů, např. Soudy nebo donucovací orgány & ndash; samozřejmě pouze v případě, že podají žádost na základě vhodného právního základu

Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim údajům?

Máte mimo jiné právo požadovat přístup k údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také odvolat, vznést námitku a uplatnit další práva uvedená podrobně v Zásady ochrany osobních údajů.

Jaké jsou právní důvody pro zpracování vašich údajů?

Každé zpracování vašich údajů musí být založeno na příslušném právním základě v souladu s platnými předpisy. Právní základ pro zpracování vašich údajů za účelem poskytování služeb, jejich analýzy a zlepšování a zajištění jejich bezpečnosti.